Phương pháp giảng dạy | CoachingEnglish

Phương pháp giảng dạy của CoachingEnglish

CoachingEnglish với kinh nghiệm trên 10 năm nghiên cứu và áp dụng các phương pháp giảng dạy Tiếng anh trên thế giới, chúng tôi áp dụng phương pháp tinh tế vào từng đối tượng, lộ tình trên mục tiêu, tính cách, năng lực ngôn ngữ của học viên để phát huy hết khả năng của học viên đạt được mục tiêu trong thời gian cam kết!

Phương pháp của chúng tôi

Tiêu chí giảng dạy

Customized

Khoá học được thiết kế theo yêu cầu, mục đích sử dụng ngôn ngữ của học viên.

Effective

Học viên được phát huy hết khả năng của mình, đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian ngắn nhất.

Specialized

Chúng tôi dựa trên yêu cầu về điểm số, nhu cầu sử dụng của học viên để đưa ra từng giai đoạn học với sự tập trung trọng tâm khác nhau nhằm xây dựng chương trình học bài bản, hiệu quả.