Tuyển dụng | CoachingEnglish

CoachingEnglish tuyển dụng

CoachingEnglish hoạt động dựa trên 3 giá trị cốt lõi: Yêu thương - Cam kết - Hành động, chúng tôi hướng tới sự phát triển bền vững, hạnh phúc của học viên và đội ngũ nhân sự qua văn hoá kỷ luật, lắng nghe, hỗ trợ, khuyến khích- động viên.

Vị trí tuyển dụng

Chế độ đãi ngộ

Môi trường làm việc

Đồng hành, lắng nghe, chia sẻ, năng động, minh bạch.

Lương thưởng

ổn định, bền vững và cạnh tranh dựa theo năng lực và cống hiến.

Phúc lợi

Chế độ bảo hiểm, đào tạo phát triển kĩ năng, chuyên môn và du lịch hàng năm.