Tuyển dụng | CoachingEnglish

CoachingEnglish tuyển dụng

CoachingEnglish hoạt động dựa trên 3 giá trị cốt lõi: Yêu thương - Cam kết - Hành động, chúng tôi hướng tới sự phát triển bền vững, hạnh phúc của học viên và đội ngũ nhân sự qua văn hoá kỷ luật, lắng nghe, hỗ trợ, khuyến khích- động viên.

Vị trí tuyển dụng

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN NỘI BỘ

Cấp bậc: NHÂN VIÊN FULLTIME

Nơi làm việc: TRUNG TÂM ANH NGỮ VIETSUN - COACHINGENGLISH

NHÂN VIÊN DESIGNER - QUAY DỰNG

NHÂN VIÊN DESIGNER - QUAY DỰNG

Cấp bậc: NHÂN VIÊN FULLTIME

Nơi làm việc: TRUNG TÂM ANH NGỮ VIETSUN - COACHINGENGLISH

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Cấp bậc: NHÂN VIÊN FULLTIME, PARTTIME

Nơi làm việc: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIETSUN - COACHINGENGLISH

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Cấp bậc: NHÂN VIÊN FULLTIME

Nơi làm việc: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIETSUN - COACHINGENGLISH

Tuyển dụng Giáo viên fulltime

Tuyển dụng Giáo viên fulltime

Cấp bậc: NHÂN VIÊN FULLTIME

Nơi làm việc: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIETSUN - COACHINGENGLISH

Content Marketing Full-time

Content Marketing Full-time

Cấp bậc: Nhân viên Content Marketing

Nơi làm việc: Coaching English

Chuyên viên tư vấn Tuyển sinh

Chuyên viên tư vấn Tuyển sinh

Cấp bậc: Chuyên viên tư vấn Tuyển sinh

Nơi làm việc: Coaching English

Tuyển dụng Giáo vụ part time

Tuyển dụng Giáo vụ part time

Cấp bậc: Giáo vụ

Nơi làm việc: Trung tâm ngoại ngữ Vietsun - Coachingenglish

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN ĐIỀU PHỐI LỚP HỌC

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN ĐIỀU PHỐI LỚP HỌC

Cấp bậc: NHÂN VIÊN FULLTIME

Nơi làm việc: TRUNG TÂM ANH NGỮ VIETSUN - COACHINGENGLISH

Tuyển dụng Nhân viên SEO fulltime

Tuyển dụng Nhân viên SEO fulltime

Cấp bậc: Nhân viên SEO

Nơi làm việc: Coaching English

Tuyển dụng CTV Tâm lý học đường

Tuyển dụng CTV Tâm lý học đường

Cấp bậc: Cộng tác viên

Nơi làm việc: CoachingEnglish

Tuyển dụng Quản lý và sắp xếp lớp học (NV tư vấn part time)

Tuyển dụng Quản lý và sắp xếp lớp học (NV tư vấn part time)

Cấp bậc: Nhân viên Part time

Nơi làm việc: Trung tâm Ngoại ngữ Vietsun- CoachingEnglish

Tuyển dụng Giáo viên Part time

Tuyển dụng Giáo viên Part time

Cấp bậc: Giáo viên

Nơi làm việc: CoachingEnglish

Tuyển dụng giáo vụ full-time

Tuyển dụng giáo vụ full-time

Cấp bậc: Giáo vụ

Nơi làm việc: Trung tâm Ngoại ngữ Vietsun- CoachingEnglish

Chế độ đãi ngộ

Môi trường làm việc

Đồng hành, lắng nghe, chia sẻ, năng động, minh bạch.

Lương thưởng

ổn định, bền vững và cạnh tranh dựa theo năng lực và cống hiến.

Phúc lợi

Chế độ bảo hiểm, đào tạo phát triển kĩ năng, chuyên môn và du lịch hàng năm.