Coaching English tại phiên tuyển dụng tại Đại học Luật Hà Nội | Tin tức | CoachingEnglish

Coaching English tại phiên tuyển dụng tại Đại học Luật Hà Nội

COACHING đã kết thúc phiên tuyển dụng sáng nay tại Đại học Luật rất thành công. Các cơ hội việc làm đã được trao đi, Coaching cũng kết duyên mở rộng mảnh du học toàn cầu và đào tạo Tiếp viên hàng không trong thời gian tới ❤️
Rất vinh dự khi Coaching là đơn vị được đài truyền Hà Nội phỏng vấn, làm phóng sự về vấn đề tuyển dụng, giữ chân nhân sự, đặc biệt là ngành giáo dục bị ảnh hưởng nặng nề sau dịch Covid19. Chúng tôi tự hào là đơn vị linh hoạt và thích ứng, thay đổi hiệu quả để đảm bảo chất lượng nhân sự và chất lượng đào tạo ❤️