Áp dụng STEAM vào giảng dạy tại Coaching English | Tin tức | CoachingEnglish

Áp dụng STEAM vào giảng dạy tại Coaching English

Phương pháp STEAM là phương pháp giáo dục cho trẻ giúp phát triển sự sáng tạo và mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp cho trẻ trong tương lai. Hiện nay, phương pháp này được áp dụng tại nhiều trường quốc tế tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Phương pháp STEAM là phương pháp giáo dục cho trẻ giúp phát triển sự sáng tạo và mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp cho trẻ trong tương lai. Hiện nay, phương pháp này được áp dụng tại nhiều trường quốc tế tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

Sau khi nghiên cứu và tìm hiểu, Coaching English quyết định đưa STEAM vào giảng dạy kết hợp với Tiếng Anh. 

Việc này giúp cho các con vừa có thêm hứng thú học bộ môn ngoại ngữ lại vừa có thêm những kiến thức thực tiễn, kiến thức khoa học kỹ thuật...

Buổi học đầu tiên của các bạn học viên với nội dung "Rain Cloud". Các con vừa được học kiến thức Tiếng Anh liên quan đến chủ để "Rain" và cũng được làm thí nghiệm vui để hiểu được sự hình thành của mưa.